GIÁO DỤC

Buro Việt Nam - một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn bất động sản dự án tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp trên cả nước về các dự án bất động sản, bao gồm cả dòng dự án tư nhân và dự án chính phủ quy hoạch.