GIÁO DỤC

Meey Map ra mắt phiên bản hoàn toàn mới - Bước đột phá trong tra cứu quy hoạch bất động sản trực tuyến

Giá trị của một bất động sản thường lớn hơn nhiều so với hàng hóa thông thường khác nên mức độ sinh lời và rủi ro cũng tăng theo chiều tỉ lệ thuận. Việc nắm bắt thông tin thị trường, mặt bằng giá, vấn đề quy hoạch…để đưa ra nhận định về tình hình tăng trưởng của bất động sản là hết sức cần thiết.