GIÁO DỤC

Đây là 10 lý do phụ huynh nên lập tức NGỪNG khuyến khích con che giấu cảm xúc

Khi trẻ, đặc biệt là con trai, học cách thể hiện cả cảm xúc tích cực và tiêu cực một cách hiệu quả, tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ở chúng sẽ thấp hơn. Giữ quá nhiều thứ lại ở bên trong không phù hợp với sức khỏe tinh thần của bất kỳ ai.