GIÁO DỤC

THÍ ĐIỂM CỔNG KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH TỰ ĐỘNG TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa đưa vào khai thác, vận hành thí điểm hệ thống cổng kiểm soát tự động trong hoạt động kiểm soát xuất nhập cảnh với 4 hệ thống cổng kiểm soát tự động, gọi là Auto Gate.