GIÁO DỤC

Những khoảnh khắc hiếm thấy của Nữ hoàng Elizabeth II

Đối với thế giới, Nữ hoàng Elizabeth II là nữ hoàng Anh, nhưng với những thành viên trẻ nhất trong gia đình hoàng gia, bà đơn giản là "bà cố".